Squash, het Spel

Hoe wordt het spel gespeeld

Het spel Squash wordt gespeeld door twee spelers in een ruimte die omgeven is door vier muren. De spelers slaan om de beurt de bal tegen de voormuur, wanneer de bal van de voormuur terugkomt, mag de bal niet meer dan één keer op de grond stuiten voordat de andere speler de bal slaat. De speler mag de bal echter ook volleren (d.w.z. slaan zonder de bal te laten stuiten).

Omdat squash in een betrekkelijk kleine ruimte (6,40 x 9,75) wordt gespeeld en de spelers vaak dicht naast elkaar staan, is het van groot belang het racket op de juiste wijze te hanteren. Door de arm bij de zwaai gebogen te houden, vermijdt de speler de kans op een gevaarlijke achterzwaai of uitzwaai, die bovendien verboden is.

Schematisch weergegeven kan men zeggen, dat het racket bij de zwaai een verticale halve cirkel beschrijft. Men begint hoog en eindigt hoog. Een speler dient er rekening mee te houden, dat de tegenstander ten alle tijde de bal moet kunnen slaan en dient hem hiertoe alle benodigde ruimte te geven. Indien de speler uit vrees om zijn tegenstander te raken de bal niet slaat, speelt men een let (d.w.z. de rally wordt opnieuw gespeeld). Zou de speler de bal wel slaan, missen en dan pas een let vragen, dan wordt in dit geval geen let gespeeld en gaat de service naar de tegenpartij.

Goede tip Probeer zo veel mogelijk ballen door het midden te vermijden. Sla zoveel mogelijk langs de zijmuren of in een van de vier hoeken. Ga zelf na het slaan van de bal zo snel mogelijk naar de ‘T’ (midden van de baan).

De telling Een wedstrijd wordt gespeeld om ’the best of five’. Dat houdt in dat de speler die het eerst drie games heeft gewonnen winnaar is. Het recht om te serveren wordt bepaald door de ’toss’ (draaien van het racket op de grond). Men kan alleen punten scoren als men aan service is. Verliest men de rally dan gaat de service naar de tegenstander. Een game gaat tot 11 punten. Bij de stand 10-10 moet er doorgespeeld worden tot twee punten verschil, bv 12-10, 13-11 etc. De serveerder mag beslissen vanuit welk vak hij begint te serveren. Als hij scoort, serveert hij de volgende keer uit het andere vak etc. Anders dan ‘bij tennis is een bal fout wanneer deze een lijn raakt.

Het racket Er bestaan rackets van vele materialen zoals o.a. aluminium en grafiet met fiberglas Titanium. Vraag uw centrum om advies bij de aanschaf van uw racket.

De bal Voor wedstrijden wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de zwarte (Merco) bal met gele stip. Merco is de officiële I.S.P.A. bal (International Squash Players Association). De Merco ballen zijn er ook in het groen met de stippen: blauw, rood, wit en geel. De blauwe stip stuitert het meest, de rode minder enz. Vooral voor beginners is het gebruik van de bal met de rode of blauwe stip aan te raden.

De kleding De kleding is bij voorkeur licht van kleur (i.v.m. de zichtbaarheid van de bal). De schoenen moeten een schone, niet afgevende zool hebben.